Política de Protección de Datos

Mitjançant aquest avís, la societat CONSTRUCCIONS I ESTRUCTURES J.M. NARANJO, S.L (en endavant "CONSTRUCCIONS NARANJO ") informa els usuaris de la seva pàgina web www.construccionsnaranjo.com de la seva política de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, "les Dades Personals") per tal que determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a CONSTRUCCIONS NARANJO les Dades Personals requerides en el formulari de sol·licitud de reserva i contacte. CONSTRUCCIONS NARANJO es reserva el dret a modificar la present política de protecció de dades per tal d'adaptar-la a les novetats legislatives i a les pràctiques de la indústria.
Les Dades Personals seran tractades automatitzadament i incorporades a fitxers dels que CONSTRUCCIONS NARANJO en serà titular i responsable.
La recollida i tractament de Dades Personals, duts a terme per CONSTRUCCIONS NARANJO o per tercers en el seu nom, té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que el client tingui, en el seu cas, amb CONSTRUCCIONS NARANJO, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis de CONSTRUCCIONS NARANJO, la seva adequació a les preferències i gustos del clients, i l'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació comercial sobre els serveis que CONSTRUCCIONS NARANJO ofereix actualment i en el futur.
CONSTRUCCIONS NARANJO no cedirà les Dades Personals a tercers sense el consentiment previ i exprés dels afectats. CONSTRUCCIONS NARANJO o, en el seu cas, els tercers que tractin les Dades Personals en nom de CONSTRUCCIONS NARANJO, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits. No obstant, l'usuari ha d'ésser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, contactant amb CONSTRUCCIONS NARANJO a través del correu electrònic info@construccionsnaranjo.com.